Programy na zakázku

windows aplikace, mobilní aplikace

Pro naše zákazníky vytváříme aplikace dle jejich požadavků. Rozsah a použitelnost aplikací vychází plně z potřeb klientů, namátkově vybíráme typy již realizovaných programů:

  • program pro evidenci rozvozu PIZZY (více informací )
  • program pro prodejní místo rezervačního systému (LEO Express a.s.)
  • program pro evidenci případů (soudní znalec)
  • program pro realizaci softwarového auditu
  • forenzní analytické nástroje

Podrobnější informace jsou uvedeny v sekci reference.

Samozřejností celého procesu je testovací období a následná podpora a to včetně instalace.

Aplikace pro platformu windows realizujeme v prostředí .NET, pokud se jedná o rychlostně náročnější aplikace používáme C++. Jako databázový stroj je obvykle použit MS SQL Server Express (pokud je dostačující počet uživatelů), v jiných případech SQL Lite, MySQL nebo Firebird server. Tato řešení mají výhodu v tom, že se jedná o volně šiřitelné programy a tudíž projekt nevyžaduje další licenční poplatky za nákup software třetích stran.

Dále vytváříme aplikce pro mobilní telefony, zejména pro platformu Android a Windows Mobile.

Pokud máte zájem o další informace nebo sjednání schůzky právě nad Vaším projektem, kontaktujte nás.